באנר אפור עם כותרת-01.png

Contact us

באנר אפור עם כותרת-01.png

Upload a file and get a quick quote

Thanks! Message sent.

רקע כחול לפרטי התקשרות למטה-01.png
פרטי התקשרות-03.png
פרטי התקשרות-02.png
LOCATION.png

Phone: 072-2713699

Email: assaf@trixel.co.il

Address: Parshani 1/12 , Rehovot

פרטי התקשרות-04.png

Follow us on LinkedIn

FACE.png

Like us on Facebook

פרטי התקשרות-05.png

Follow us on Instagram