• Assaf Weiss

מכונת ניקוי ראשי דיו


בבית אני לא חזק בניקיון, יעידו על כך כל בני הבית ולכן תמיד חלמתי על רובוט שיחליף אותי במטלות הניקיון הסיזיפיות (ואכן, לפחות את מטלת טאטוא הרצפה מבצע אצלנו בבית רובוט). על כן, כשקיבלנו פניה מחברה המתכננת מייצרת ומוכרת מדפסות תעשייתיות לתכנון וייצור מערכת ניקוי ראשי דיו הבנתי לליבם של המהנדסים שמעוניינים להעביר את מטלת ניקוי הראשים הסיזיפית למכונה אוטומטית שתבצע זאת במקומם.


הפניה שהתקבלה הייתה לבנות מכונת ניקוי ראשי דיו, המכונה תותקן על עמדת בדיקות אמינות של ראשי הדיו (שגם אותה תכננו ובנינו בטריקסל הנדסה, מטרת עמדת האמינות היא לבדוק את יעילות ועמידות ראשי הדיו לאורך זמן בשימוש בפורמולציות כימיות שונות של דיו) ומטרתה לנקות את ראשי הדיו לאחר כל מחזור הזרקת דיו דרך הראשים (המחזורים כוללים הדפסת דוגמאות בדיקה, purging, ו idling של ראשי הדיו).


תהליך הניקוי אמור להיות מהיר ככל הניתן והוא אמור להשאיר אחריו ראש דיו נקי ככל האפשר על מנת לאפשר המשך שימוש בראש הדיו ללא שאריות דיו שיכולות להתייבש ולסתום את ראשי ההדפסה לאורך זמן.

עמדת אמינות הכוללת 6 עמדות בדיקה לראשי דיו שונים


עמדת האמינות שתוכננה ונבנתה כוללת 6 עמדות כשבכל אחת מהן מותקן ראש הדפסה (יכולים להיות מסוגים שונים). כל ראש מוחזק על ידי מתאמים ובמת כינון גובה מדויקת (בעלת רזולוציה של 10 מיקרון).


עמדת אמינות - מנגנון כינון הגובה נראה בצד שמאל של המתאם האדום


מערכת ניקוי הראשים מחוברת למתאמים של ראשי הדיו ומיקומה עולה ויורד ביחד עם ראש הדיו על מנת לכוון את מרחק ראש הדיו מעמדת ההדפסה (שכוללת מנגנון הזנת דפים שגם הוא תוכנן ויוצר על ידי טריקסל הנדסה, לחצו על הקישור על מנת לקרוא פוסט על מנגנון זה).


מערכת הניקוי מורכבת מראש ניקוי המורכב על מערכת תנועה לינארית ונשלט על ידי מנוע צעד ומתגי גבול לזיהוי תחילת וסוף תנועת המערכת.


מערכת ניקוי לראש הדפסה, מנוע צעד המחובר למערכת תנועה לינארית וראש ניקוי


מערכת הניקוי מתחילה את תהליך הניקוי כשראש הניקוי נמצא במנוחה בצד ימין. בתחילת התנועה הראש מניע את מגב הניקוי מעל לרמפת ניקוי עצמי (המנקה עודפי דיו ממגב הניקוי). לאחר הניקוי העצמי מתחילה תנועת המגב על משטח ההדפסה של ראש הדיו, כשמהלך הניקוי מסתיים, ראש הניקוי מתחיל את תהליך הקיפול שלו וכשזה מסתיים הוא מגיע למתג הגבול, מתג הגבול מורה על חזרה של ראש הניקוי לצד ימין, ראש הניקוי מתחיל את התנועה ימינה (במצב מקופל על מנת לא ללכלך את ראש הדיו) וכשהוא מגיע לסוף המהלך הוא מתיישר ולאחר מכן מגיע למתג הגבול השמאלי שעוצר את התנועה וממתין לתחילת הניקוי הבאה לאחר שראש הדיו יסיים את עבודת ההדפסה.פעולת מערכת הניקוי (מצד ימין) - ראש הניקוי נמצא במצב מנוחה בצד ימין, ראש הניקוי נמצא בתנועה על גבי ראש הדיו, ראש הניקוי מסיים מהלך ניקוי ונמצא בצד שמאל לפני תחילת תהליך הקיפול
פעולת מערכת הניקוי (מצד ימין) - ראש הניקוי מגיע לסוף מהלך צד שמאל ומתחיל את פעולת הקיפול, קיפול הראש מסתיים ומתבצע מגע במתג הגבול השמאלי, תחילת תנועת ראש הניקוי לצד ימין של המערכתפעולת מערכת הניקוי (מצד ימין) - ראש הניקוי מגיע לסוף מהלך צד ימין ומתחיל את פעולת ההתיישרות, יישור הראש מסתיים ומתבצע מגע במתג הגבול הימני, ראש הניקוי נעצר וממתין לתחילת סבב הניקוי הבא.


52 צפיות0 תגובות